Ελ. Βενιζέλου 2 & Παλαιά Εθνική Οδος, 26504, Πάτρα
2610 910 007

FTTC (fiber to the cabinet)

Το Fiber to the cabinet είναι ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα βασισμένο σε καλώδια οπτικών ινών και χαλκού που εξυπηρετούν πολλούς πελάτες. Οι πελάτες συνδέονται με τους κατά τοπους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους μέσω καλωδίων χαλκού. Το Fiber to the cabinet επιτρέπει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών όπως το Internet υψηλής ταχύτητας. Σημαντικό ρολό παίζει η απόσταση του πελάτη από τον κόμβο του παρόχου σε σχέση με την απόδοση της ταχύτητας του internet.