2610 910 007
210 577 1111
Ελ. Βενιζέλου 2 & Π.Ε.Ο., 26504, Πάτρα
Λήμνου 36 & Παξών, Περιστέρι, 12133, Αθήνα
info@zefxis.net
iso-zefxis

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό γνώμονα διαμόρφωσης της εργασιακής καθημερινότητας της εταιρείας μας.

Η μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης των έργων μας βασίζεται πάνω στην ελάχιστη χρήση νέων πόρων και στην επαναχρησιμοποίηση υλικών μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Παράλληλα οι διοικητικές διαδικασίες ολοκληρώνονται με την ελάχιστη χρήση έντυπου υλικού και αυτό που διακινείται ή παραλαμβάνεται από την εταιρεία ανακυκλώνεται. 

Τέλος στο πλαίσιο των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υλοποιούνται προγράμματα καθαρισμού των τοπικών παραλιών και αναδασώσεις με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης της τοπικής κοινωνίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο