2610 910 007
210 577 1111
Ελ. Βενιζέλου 2 & Π.Ε.Ο., 26504, Πάτρα
Λήμνου 36 & Παξών, Περιστέρι, 12133, Αθήνα
info@zefxis.net
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 39001:2012
ISO 45001:2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκτέλεση αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών,
δικτύων οπτικών ινών.
Παροχή όλων των απαραίτητων σχεδίων.
Παροχή όλων των απαραίτητων εγγράφων ,αδειών..

Μετάβαση στο περιεχόμενο