2610 910 007
210 577 1111
Ελ. Βενιζέλου 2 & Π.Ε.Ο., 26504, Πάτρα
Λήμνου 36 & Παξών, Περιστέρι, 12133, Αθήνα
info@zefxis.net
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 39001:2012
ISO 45001:2018

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρεία Ζεύξις λειτουργεί με γνώμονα την ασφάλεια του εργαζομένου και την εργασιακή του ικανοποίηση.

Γι αυτό τον λόγο ευθυγραμμίζεται με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού της παρέχοντάς του ένα σύνολο δυνατοτήτων το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο του σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Η εταιρεία μας επενδύει στην αγορά εξοπλισμού προστασίας των εργαζομένων τελευταίας τεχνολογίας και παράλληλα εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησής του.

Η αγορά του εξοπλισμού γίνεται πάντα σε συνεργασία με το προσωπικό, αφού οι προτάσεις τους αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες.

Ο σεβασμός στο παραγόμενο αποτέλεσμα προϋποθέτει σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα και γι αυτό τα μέλη της οικογένειας της Ζεύξις βρίσκονται κάτω από μία πολυδιάστατη ασπίδα προστασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο