2610 910 007
210 577 1111
Ελ. Βενιζέλου 2 & Π.Ε.Ο., 26504, Πάτρα
Λήμνου 36 & Παξών, Περιστέρι, 12133, Αθήνα
info@zefxis.net
iso-zefxis

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η άριστα καταρτισμένη ομάδα της Ζεύξις αναλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιριακών ή βιομηχανικών εφαρμογών που αφορούν στην κατάθεση στους αρμόδιους οργανισμούς (π.χ. πολεοδομία), ενεργειακές μελέτες για την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας, αλλά και προκαταρτικέ μελέτες που αφορούν στην διαμόρφωση  οικονομοτεχνικών προσφορών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς κτλ.

Η μελέτη μπορεί να συνδυαστεί με την αντίστοιχή υλοποίηση από εμάς είτε μπορούμε να συνεργαστούμε με τρίτους συνεργάτες που εσείς πιθανότατα θα θέλετε να εντάξετε στο σχήμα σας. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε Ηλεκτρικά ρεύματα (Ισχυρά: φωτισμός – κίνηση – ηλεκτρικοί πίνακες – ηλεκτρικά πεδία, Ασθενή: voice – data – πυρανίχνευση – CCTV – wifi – internet – Συναγερμοί – access control – computer room)

Εκτός από την μελέτη και την υλοποίηση αναλαμβάνουμε την συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μέσα από την τήρηση συγκεκριμένου προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μακροχρονη λειτουργία της εγκατάστασης και η αποφυγή αναπάντεχων προβλημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο