2610 910 007
210 577 1111
Ελ. Βενιζέλου 2 & Π.Ε.Ο., 26504, Πάτρα
Λήμνου 36 & Παξών, Περιστέρι, 12133, Αθήνα
info@zefxis.net
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 39001:2012
ISO 45001:2018

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Δομημένη καλωδίωση είναι η εγκατάσταση της καλωδιακής υποδομής και των απαραίτητων υλικών όπως καλωδίωση, πρίζες και κατανεμητές που έχουν για σκοπό την ομαλή λειτουργία ενός δικτύου μεταφοράς δεδομένων και φωνής. Η δομημένη καλωδίωση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Με την εξάπλωση του internet κρίνεται πλέον απαραίτητη και στη σύγχρονη κατοικία.

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης θεωρούνται “ανοιχτής αρχιτεκτονικής” και χρησιμοποιούν τυποποιημένα υλικά και τοπολογία.

Αποτελείται από τα εξής επιμέρους αυτόνομα υποσυστήματα:

Οριζόντια καλωδίωση: Με τον όρο αυτό εννοούμε το κομμάτι εκείνο της καλωδίωσης εγκατεστημένο σ’ έναν όροφο – επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel) και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης, η οποία εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επίπεδο και διασυνδέεται στην κάθετη καλωδίωση.

Κατακόρυφη καλωδίωση: Με τον όρο κατακόρυφη καλωδίωση νοείται το σύστημα καλωδίωσης το οποίο ενώνει τις οριζόντιες καλωδιώσεις και αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή και ομάδων επιπέδων οριζόντιας καλωδίωσης.

Ειδικότερα η Ζευξις Tel προσφέρει:

Την μελέτη συστημάτων δικτύων δομημένης καλωδίωσης είτε με καλώδια χαλκού είτε με οπτικές ίνες σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ANSI/TIA/EIA/ISO/IEC/CENELEC.

Την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού (κατανεμητές, πρίζες τηλεφώνου – data, racks, patch panels, wire managers, κανάλια οπτικών ινών, σχάρες καλωδίων, πολύπριζα, ups, σταθεροποιητές τάσης, ειδικά κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες εξαερισμού αερισμού για χώρους εγκατάστασης εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης, καλώδια UTP και FTP cat 5e, cat6, cat7e και καλώδια οπτικών ινών κ.λ.π).

Την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων με οιανδήποτε τρόπο (εντός ψευδοροφής σε ξεχωριστές σχάρες καλωδίων ή σε σωλήνες, εντοιχισμένα εντός σωλήνων, επίτοιχα εντός πλαστικών καναλιών, υποδαπέδια σε ειδικά κανάλια ή ψευδοδάπεδα κ.λ.π).

Την σύνδεση και τον τερματισμό των καλωδίων στις τερματικές πρίζες και την τοποθέτηση αυτών είτε σε κανάλια είτε σε επίτοιχα τερματικά κουτιά.

Την διευθέτηση, την σύνδεση, τον τερματισμό και την ετικετοποίηση (labeling) των καλωδίων του συστήματος δομημένης καλωδίωσης στα patch panel και τους κατανεμητές.

Την μέτρηση όλου του δικτύου δομημένης καλωδίωσης και την πιστοποίηση της εγκατάστασης με ειδικά πιστοποιημένα όργανα.

Παράδοση πλήρους φακέλου με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά σχέδια της εγκατάστασης, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δικτύων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Ζεύξις Tel χρησιμοποιώντας όργανα ελέγχου και μέτρησης τελευταίας γενιάς και με το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, παραδίδουμε στον πελάτη μας εγγυημένα άριστη κατασκευή και εγκατάσταση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο