2610 910 007
210 577 1111
Ελ. Βενιζέλου 2 & Π.Ε.Ο., 26504, Πάτρα
Λήμνου 36 & Παξών, Περιστέρι, 12133, Αθήνα
info@zefxis.net
iso-zefxis

24η Τεχνική Υπηρεσία

24Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των έργων που έχει υλοποιήσει, αλλά και άλλων πελατών έτσι ώστε να δημιουργείται το αίσθημα της ασφάλειας στους συνεργάτες μας 24/7.

Η ομάδα μας παρακολουθεί την κατάσταση του δικτύου και των έργων αυτών με σκοπό την αποφυγή δυσάρεστων και απρόβλεπτων προβλημάτων.

Η σωστή παρακολούθηση και συντήρηση των δικτύων αποσκοπεί στην αποτροπή μεγάλων οικονομικών παρεμβάσεων.

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
• ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΒΛΑΒΕΣ
• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Η/Μ ΕΡΓΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο